Může terapie testosteronem pomoci se snížením cholesterolu?

Může terapie testosteronem pomoci se snížením cholesterolu? A může tím i snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění?

Co je testosteron?

Testosteron je hlavním mužským hormonem, který se produkuje především ve varlatech. V těle ženy najdeme také určité (a podstatně nižší) množství testosteronu, v tomto případě jej produkují vaječníky. Testosteron je spojen se sexuálním vývojem, budováním svalů, ztrátou tuku a řadou dalších procesů v těle. S přibývajícím věkem testosteronu ubývá, a tím se snižuje také třeba libido a množství svalové hmoty. I to je jeden z důvodů, proč na popularitě nabývají doplňky stravy na zvýšení produkce testosteronu či substituční terapie testosteronem.

Testosteron lze rozdělit do tří kategorií:

  • Pevně ​​vázaný testosteron: Asi dvě třetiny testosteronu v krvi jsou vázány na globulin vázající pohlavní hormony (SHBG). Ten není snadno dostupný pro použití tělem.
  • Volně vázaný testosteron: Asi jedna třetina testosteronu v krvi je slabě vázána na albumin. Jakmile je vazba přerušena, testosteron cirkuluje ve vašem těle jako volný testosteron.
  • Volný testosteron: Malé procento testosteronu ve vaší krvi (zpravidla 1-4 %), které se “volně pohybuje”. Vaše tělo ho může snadno využít, přičemž enzym 5-alfa-reduktáza ho může přeměnit na dihydrotestosteron (DHT) – velmi silný androgen.

Dohromady tvoří volně vázaný a volný testosteron váš biologicky dostupný testosteron, který má větší dopad na zdraví než celkový testosteron.

Co je cholesterol a jak se dělí?

Cholesterol je látka podobná tuku, která se nachází v krevním řečišti a je zodpovědná za mnoho procesů v těle. Je základním stavebním kamenem několika hormonů, pomáhá produkovat žluč a mnoho dalšího. Dělí se na dva typy – HDL a LDL cholesterol.

Lipoproteiny s vysokou hustotou (HDL) přenášejí cholesterol z krve do jater. Naopak lipoproteiny s nízkou hustotou (LDL) přenášejí cholesterol z jater do jiných částí těla prostřednictvím krve. Už jen z toho je patrné, že oba dva typy cholesterolů jsou potřebné k udržení správné funkce organismu. Klíč tkví v množství. 

Zatímco vyšší hladiny HDL cholesterolu (HDL-C) mají tendenci snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění, vyšší hladiny LDL cholesterolu (LDL-C) jej spíše zvyšují; z toho důvodu se HDL-C často nazývá „dobrý cholesterol“ a LDL-C „špatný cholesterol“.

Jak je testosteron a cholesterol provázaný?

Pamatujete, jak jsme zmiňovali, že cholesterol je základním stavebním kamenem několika hormonů? Tak mezi ně patří i testosteron. 

Platí tedy, že čím víc cholesterolu, tím víc testosteronu? 

Zvyšovat cholesterol v krvi za účelem zvýšení hladiny testosteronu je přinejmenším pošetilé. Často se spíše řeší opačný problém, a to jak snížit přemíru cholesterolu v krvi. Existuje řada zdravějších způsobů, jak se posnažit navýšit množství testosteronu v krvi.

  • Dbát na dostatečně dlouhý a kvalitní spánek.
  • Naučit se zvládat stres (pomocí různých stress-management technik).
  • Žít dle zásad zdravého životního stylu, tedy adekvátní míra pohybu a vyvážená strava.
  • Suplementace zinkem.

Otázku bychom si měli položit spíše opačnou.

Platí tedy, že čím více testosteronu, tím méně cholesterolu, a tím menší riziko kardiovaskulárních onemocnění? 

Jedna studie, která pozorovala muže užívající léky na zvýšení hladiny testosteronu, přišla na to, že v tomto případě může dojít ke snížení hladiny HDL. Podle Harvard Health Publishing může nízký testosteron přispívat ke kardiovaskulárním onemocněním a výzkumy naznačují, že jakmile se testosteron zvyšuje, cholesterol klesá. Ze zkušenosti klientů můžeme potvrdit, že hladina HDL i LDL cholesterolu klesla, jakmile nastoupili na substituční terapii testosteronem. Nicméně, stále se objevují i studie, které tvrdí, že hladina cholesterolu vždy závisí na jednotlivci, jeho životním stylu a dalších aspektech, které tento výsledek mohou ovlivnit.

Buďte opět na vrcholu svých sil

Zjistěte, jak můžeme pomoci i vám cítit se skvěle. Ozvěte se nám a získejte bezplatnou konzultaci.

Konzultace zdarma

Kliniky LABS1503

ALPHALABS je součástí rodiny klinik LABS1503, které od roku 2015 umožňují lidem vypadat, cítit se a žít lépe, mít kontrolu nad svým zevnějškem a milovat svoje tělo. Neustále sledujeme trendy, testujeme je, inovujeme, vývojem přivádíme k dokonalosti a nabízíme vám je tak, že jsou dostupné.

Bezplatná konzultace