Vývojové a funkční anomálie, které způsobují odchylky v produkci testosteronu

Co vše mohou způsobit odchylky v produkci testosteronu v průběhu lidského života?

Testosteron je hormon, který je v lidském těle potřebný již od prenatálního období. Podílí se totiž na řadě velmi důležitých procesů ve vývoji, definuje například vývoj mužského fenotypu nebo sestup varlat. Ačkoli je testosteron považován za mužský pohlavní hormon, v určitém procentu se nachází i v ženském těle, kde přebytek či nedostatek testosteronu dokáže rovněž způsobit řadu potíží.

Co mohou způsobit odchylky v produkci testosteronu? 

Nepravá forma předčasné puberty

Puberta neboli dospívání je životní období, kdy se dítěti začne tělo formovat a měnit na podobu fyzicky dospělého jedince, který je schopen rozmnožování. Dochází k ní primárně díky hormonálním změnám v mozku. Má za následek růst pohlavních orgánů, vznik sekundárních pohlavních znaků i růst kostí, svaloviny a tukové tkáně, rovněž dochází k emočnímu vývoji dítěte. K pubertě obvykle dochází u dívek mezi 10.–⁠11. rokem života a u chlapců o 2 roky později tedy mezi 12.-13. rokem. 

Jako předčasnou pubertu označujeme stav, kdy dochází k urychlení nástupu puberty před 8. narozeninami u dívek a 9. u chlapců. U takzvané nepravé formy předčasné puberty si tělo vytváří pohlavní hormony, ale nestimuluje pohlavní žlázy. Příčinou tohoto stavu jsou často nadledviny. U obou pohlaví dochází ke zrychlenému růstu, který se ovšem v určité fázi zastaví a dále nepokračuje. To je samozřejmě nežádoucí, proto je cílem léčby zabránit předčasnému ukončení růstu. 

Opožděná puberta

Opožděná puberta je pak jev, který je specifický pro nepřítomnost známek dospívání u dětí (u dívek do 13 let, u chlapců do 14). Často se jedná o takzvané pomalejší biologické zrání, je ale vždy potřeba vyloučit problémy v rovině funkce pohlavních žláz. V případě, že se skutečně jedná o sníženou hladinu pohlavních hormonů, dochází k léčbě substituční terapií

Anorchismus

Jedná se o poruchu, kdy je u muže nepřítomno jedno nebo obě varlata. Postižený muž má běžný zevní genitál, ale je neplodný. U mužů, kteří trpí touto poruchou dochází k celoživotní substituci testosteronu

Kryptorchismus

Kryptorchismus je porucha, při které evidujeme nepřítomnost jednoho varlete v šourku u jedince staršího 4 měsíců. Jedná se o nejčastější vrozenou poruchu genitálu u chlapců. Příčin vzniku kryptorchismu existuje několik, může se jednat o vývojovou anomálii způsobenou genetickými faktory. Dalším důvodem vzniku této poruchy je hormonální nerovnováha.

Hypogonadismus

Jedná se o stav, kdy varlata či vaječníky přestanou produkovat dostatečné množství pohlavních hormonů, tedy u varlat hovoříme o nedostatečné produkci testosteronu a u vaječníků zase o nedostatečné produkci estrogenu a progesteronu.

Hypogonadismus se u žen rovněž projevuje tím, že vaječníky neprodukují dostatečné množství vajíček, nebo dokonce vajíčka neprodukují vůbec. 

Tato porucha může být přítomna od narození jedince, či se může objevit v průběhu života z různých příčin (infekce, úraz, …). Je dělena na primární hypogonadismus, kdy dochází k nedostatečné funkci vaječníků či varlat a na sekundární hypogonadismus, kdy je problém v poruše funkce na úrovni hypotalamu nebo hypofýzy. 

Hypogonadismus negativně ovlivňuje plodnost, pevnost kostry, kardiovaskulární systém i erytropoézu, proteosyntézu, lipidogram a další řadu metabolistických procesů. Mimo to se nedostatečná tvorba testosteronu podepisuje i na psychickém stavu jedince.

Buďte opět na vrcholu svých sil

Zjistěte, jak můžeme pomoci i vám cítit se skvěle. Ozvěte se nám a získejte bezplatnou konzultaci.

Konzultace zdarma

Kliniky LABS1503

ALPHALABS je součástí rodiny klinik LABS1503, které od roku 2015 umožňují lidem vypadat, cítit se a žít lépe, mít kontrolu nad svým zevnějškem a milovat svoje tělo. Neustále sledujeme trendy, testujeme je, inovujeme, vývojem přivádíme k dokonalosti a nabízíme vám je tak, že jsou dostupné.

Bezplatná konzultace